ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010.  

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010. Dále byly požadovány informace, zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; a  zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudv těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

Účastníci řízení ve výše uvedených věcech nepodali proti rozhodnutím Ústavu opravný prostředek, obě rozhodnutí tak nabyla právní moci. Ústav nemá informace, že by proti výše uvedeným rozhodnutím byla podána správní žaloba.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení