ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se systému eRecept.  

1. jaké je využití systému v poslední době? Ideálně například počet vypsaných elektronických receptů po měsících za poslední čtyři roky, dále počet vypisujících lékařů, počet přijímajících lékáren, atd.

2. jaké prostředky jsou v posledních čtyřech letech alokovány na systém eRecept? Tedy seznam proběhlých výběrových řízení s částkami.

3. jaké změny ve funkcích v eReceptu proběhly za poslední čtyři roky a jaké jsou plánovány - případně kdy? (například - bude zprovozněno dříve slibované sledování interakcí, možnost pacienta nahlížet do své medikace, atd?).

Poskytnuté informace

Ad 1/ Počet vystavených eReceptů za poslední 4 roky spolu s počtem lékařů, kteří je v daném měsíci předepsalo, uvádí tabulka níže.

Období

Předepsáno eReceptů

Předepsalo lékařů

I.14

100 250

817

II.14

87 394

818

III.14

92 929

797

IV.14

97 926

774

V.14

91 650

769

VI.14

95 017

769

VII.14

86 781

734

VIII.14

74 779

742

IX.14

95 990

804

X.14

96 867

815

XI.14

91 660

787

XII.14

88 534

803

I.15

109 755

848

II.15

107 102

916

III.15

132 643

1 111

IV.15

139 305

1 216

V.15

130 606

1 337

VI.15

171 953

1 726

VII.15

156 049

1 789

VIII.15

148 463

1 804

IX.15

181 128

1 879

X.15

179 209

1 956

XI.15

neevidováno

neevidováno

XII.15

neevidováno

neevidováno

I.16

neevidováno

neevidováno

II.16

neevidováno

neevidováno

III.16

neevidováno

neevidováno

IV.16

53 338

neevidováno

V.16

165 278

neevidováno

VI.16

186 543

2 070

VII.16

142 098

1 821

VIII.16

174 724

1 903

IX.16

198 875

2 327

X.16

205 491

2 108

XI.16

222 522

2 171

XII.16

192 266

2 215

I.17

241 405

2 374

II.17

228 580

2 448

III.17

279 197

2 608

IV.17

254 583

2 680

V.17

314 828

2 869

VI.17

342 555

2 992

VII.17

252 687

2 995

VIII.17

384 822

3 946

IX.17

352 280

3 685

X.17

481 058

4 655

XI.17

695 381

7 193

XII.17

1 174 430

17 241

 

* za listopad a prosinec 2015 nejsou údaje k dispozici, leden až březen 2016 nebyly eRecepty vystavovány

** za duben a květen 2016 nejsou k dispozici data o předepisujících lékařích (z důvodu zavedení náhradního řešení eReceptu)

Ad 2/ V roce 2014 byla zajišťována podpora aplikace centrálního úložiště elektronických receptů (dále jen „CÚER“) na základě servisních smluv v rozsahu 9 517 005,75 Kč s DPH. V roce 2015 byla zajišťována podpora aplikace CÚER na základě servisních smluv v rozsahu 7 640 518,77 Kč s DPH.

V únoru 2016 byla na základě JŘBÚ podepsána smlouva na zajištění úpravy aplikace CÚER a smlouva na zajištění podpory upravené aplikace na dobu 6 měsíců. Cena za zajištění úpravy byla 2 000 000 Kč bez DPH, tedy 2 420 000 Kč s DPH. Cena za šestiměsíční podporu byla 1 600 000 Kč bez DPH, tedy 1 936 000 Kč s DPH.

V prosinci 2016 byla vystavena objednávka na dva změnové požadavky související s metodickým pokynem REG-29 a předáváním dat do datového skladu Ústavu k upravené aplikaci CÚER v celkové hodnotě 250 000 Kč bez DPH, tedy 302 500 Kč s DPH.

V červnu 2016 byla vypsána veřejná zakázka na vývoj, dodání a implementaci informačního systému e-Recept a poskytování servisní podpory tohoto systému po dobu 4 let (informační systém zahrnuje CÚER a Registr pro léčivé přípravky s omezením a další komponenty).

V prosinci 2016 byla podepsána smlouva na toto plnění v celkové výši 14 680 000 Kč bez DPH, tedy 17 762 800 Kč s DPH, přičemž cena díla je 4 380 000 Kč bez DPH, tedy 5 299 800 Kč s DPH a cena za čtyřletou podporu do roku 2021 je 10 300 000 Kč bez DPH, tedy 12 463 000 Kč s DPH. Náklady na zprovoznění díla nebyly překročeny. Veškeré náklady na případný rozvoj systému eRecept jsou čerpány ze servisní smlouvy.

Ad 3/ V letech 2014 až 2016 probíhaly rutinní práce a základní operativní úpravy aplikace v rámci servisní podpory, k žádným závažným změnám ve funkcionalitě nedošlo.

Nový systém eRecept, který byl spuštěn v roce 2017 a od 1. 1. 2018 je využíván povinně, obsahuje řadu nových či zmodernizovaných funkcionalit a služeb. Dále uvádíme ty nejdůležitější. V prvé řadě byl zkrácen identifikátor eReceptu, což zjednodušuje přepis v případě, že není možné v lékárně použít čtečku. Komunikace s CÚER již neprobíhá přes routery. Identifikátor eReceptu je možné předat čtyřmi způsoby (listinná průvodka, SMS, email a aplikace pacienta). Bylo doplněno mnoho blokačních i neblokačních chyb a kontrol usnadňujících předpis i výdej léků. Zdravotní pojišťovny stahují data svých pojištěnců dávkově. Jsou využity existující systémy státní správy (základní registry, CzechPoint, datové schránky, NIA – Národní identitní autorita).

Pro lékaře, lékárníky i pacienty je také zprovozněna webová a mobilní aplikace. Pacientská aplikace umožňuje přístup ke všem eReceptům pacienta.

Systém je připraven na spuštění lékového záznamu, s tím související kontrolu duplicit a interakcí, rozšíření počtu položek na receptu, na evidenci 2D kódu krabičky léku dle protipadělkové směrnice, a to ve chvíli, kdy budou tyto funkcionality umožněny změnou legislativy.

Veškeré informace, včetně statistiky elektronické preskripce, jsou zveřejňovány na webových stránkách www.epreskripce.cz, které byly v roce 2017 pro epreskripci spuštěny.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení