ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2015

Poskytnutí informací týkající se výkazu zisku a ztráty Státního ústavu pro kontrolu léčiv k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní nákaldy z činnsoti) za roky 2013 a 2014 v požadovaném formátu. Dále poskytnutí celkového počtu zaměstanců ke konci roku 2014 a celkovou výši vlastního kapitálu.   

Poskytnuté informace

  2013 (v mil. Kč) 2014 (v mil. Kč)
Náklady z činnosti celkem 460,109 522,852
Z toho mzdové náklady (521) 210,165 230,925
           ostatní náklady z činnsoti (549) 0,568 0,325
           ostatní služby (518) 98,791 131,050
           Z toho právní služby 5,847 2,769
                     konzultační služby 1,611 2,320
                     IT služby 65,794 102,275
                     reklamní služby* 0,258 0,421
                     jiné služby 25,281 23,265
Celková výše kapitálu ke konci roku 2 410,50 2 511,14

*Jedná se především o aktivity zaměřené na širokou laickou veřejnost, a to za účelem informování a vzdělávání v oblasti bezpečnosti léčiv - tedy informační kampaně apod.

Počet zaměstnanců ke konci roku 2014      444,00

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení