ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

Ústav žádosti v části vyhověl a poskytl žadateli následující informace:

Prostředek META<>CRILL získal od oznámeného subjektu EC certifikát umožňující výrobci vystavit prohlášení o shodě dne 26. 3. 2009. Od tohoto dat mohl výrobce uvádět prostředek META<>CRILL na trh. Uvedené prostředky mohly být distribuovány a používány do data jejich expirace. Ústav se nepodílí na postupech nezbytných k uvádění prostředků na trh, ani nepovoluje jejích uvádění na trh. Shodu prostředku posuzuje výrobce dle postupů stanovených příslušnou legislativou, v tomto případě se zapojením oznámeného subjektu.

Ústav obdržel hlášení podezření na nežádoucí příhodu, a to 2x v roce 2015, 3x v roce 2023 a 1x v roce 2024.

Ústav prováděl v souvislosti s prostředkem META<>CRILL kontroly v terénu, a to u výrobce prostředku a 5x u poskytovatelů zdravotní péče. U výrobce bylo shledáno pochybení, u poskytovatelů nebyly nalezeny nedostatky v souvislosti s prostředkem META<>CRILL.

Prostředek META<>CRILL nelze uvádět na trh od 25. 3. 2019, kdy skončila platnost certifikátu. S ohledem na stanovenou expiraci prostředku META<>CRILL se tak uvedený prostředek v současné době nevyskytuje na trhu. Používání prostředku META<>CRILL jako takové zakázáno nebylo.