ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 3. 2021

Žádost o poskytnutí  informací týkající se testu na Covid-19, který není používán na základě výjimky dle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.  

Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací.

1. Který test na Covid 19 používaný v ČR NENÍ povolen používat pouze jako výjimka dle § 4 odst.8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

2. Pokud zde takový není, kdo bude zodpovědný za nepříznivé události, ke kterým při používání (na základě mimořádného opatření MZ nařízeného neziskovým organizacím) dojde a budou mít pro zaměstnance zdravotní následky, které jsou uváděny v příbalových letácích?

3. Kdo uhradí NNO případné finanční náklady na náhradu škody zaměstnanci?

Poskytnuté informace

Ad 1) Pro sebetestování na COVID-19 není v současné době na trhu žádný antigenní test, který by měl standardní certifikaci. Jsou však na trhu testy pro použití zdravotnickým pracovníkem.

Ad 2) Nelze určit, kdo by zodpovídal za následky případné nežádoucí příhody (NP). Dle platné legislativy nese zodpovědnost za NP, která má prokázanou souvislost s použitým zdravotnickým prostředkem nebo diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, vždy výrobce. Nad šetřením okolností spojených s podezřením na NP dohlíží Ústav.
V otázce č. 3 byla žádost odložena v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, protože se nevztahuje k působnosti Ústavu.