ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021

Žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně preskripčního omezení  „L“  u léčivého přípravku Trajenta 5 mg tbl. flm 90xl, ve znění.: „Prosím podrobně uvést všechny úhrady v měsících r.2020 a 2021 podle přiloženého Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění/ viz. Příloha č.2/ V detailu léčivého přípravku uvést údaje platné v konkrétním měsíci a roce 2020 nebo 202I vždy od 1. 1.  a to právní základ úhrady ze zdravotního pojištění?, specializace předepisujícího lékaře? vykazovací limit-preskripční omezení ?,pokud tehdy byly uvedeny Tytéž údaje podle 2/ uvést znovu tak jak jsou platné k dnešnímu dni Pokud během r.2020-202I došlo ke změně v dotazovaných položkách uvedených v bodě 2/,uvést od jakého data ke změně došlo, čeho se týkala a zda změna byla dočasná či je aktuálně stále platná Prosím označit měsíce, v kterých platil vládou vyhlášený nouzový stav ev. jiná omezení MZ ČR např. omezení pohybu osob“  

Ústav žadateli poskytl požadované informace v rozsahu bodů 1) až 4) žádosti, a to formou přílohy k dopisu. Ústav k poskytnutým informacím uvádí následující shrnutí:

 

  • Za celé období je VaPÚ (výše a podmínky úhrady) předběžně vykonatelné.
  • Od 01-05/2020 byla preskripce limitována diabetologem, endokrinologem a internistou.
  • Od 06/2020 dále je preskripce bez omezení specializace předepisujícího lékaře.

Ohledně bodu 5) žádosti Ústav rozhodl o odložení této části žádosti, neboť tam požadované informace nespadají do působnosti Ústavu.