ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv vedených pod sp. zn.: sukls21923/2011,sukls36860/2012, sukls113566/2010,  sukls110537/2010, sukls158611/2012, sukls240473/2011, sukls243109/2011, sukls5371/2012, sukls5382/2012, sukls57993/2014, sukls55056/2013, sukls74588/2011,sukls143097/2017, sukls143097/2017, sukls312040/2017, sukls40184/2017, sukls75383/2015,sukls75448/2015, sukls53654/2015, sukls98187/2015, sukls100347/2015, sukls100199/2015, sukls38070/2015, sukls100298/2015, sukls202116/2015, sukls224346/2015, sukls202149/2015, sukls141425/2016, sukls53476/2017, sukls164094/2017, sukls174100/2018.

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls21923/2011, sukls36860/2012, sukls113566/2010, sukls110537/2010, sukls158611/2012, sukls5371/2012, sukls5382/2012,sukls55056/2013, sukls312040/2017, sukls40184/2017, sukls75383/2015, sukls75448/2015, sukls53654/2015,sukls98187/2015, sukls100347/2015, sukls100199/2015, sukls100298/2015, sukls202116/2015,sukls224346/2015, sukls202149/2015, sukls141425/2016 v plném rozsahu a sukls240473/2011, sukls243109/2011, sukls57993/2014, sukls74588/2011,sukls143097/2017, sukls38070/2015, sukls53476/2017, sukls174100/2018, sukls164094/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení