Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených rozhodnutí vydaných Ústavem identifikovaných spisovou značkou sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls192319/2014, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls192319/2014, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení