ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkají se vakcín proti onemocnění covid-19, konkrétně kontroly kvality očkovacích látek a PRR analýz.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informace ohledně farmakovigilačního signálu, metody kontrol kvality očkovacích látek a související celounijní spolupráce. Žadateli byly rovněž poskytnuty odkazy na další informační zdroje:

https://www.adrreports.eu/

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management.

Batch Release for Human Biologicals: vaccines, blood and plasma derivatives | EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines