ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkající se údajů z hlášení DIS-13.  

Žadatel požaduje poskytnutí

1. informace o velikosti tržního podílu společnosti PHARMOS, a.s., IČ: 19010290, jakožto distributora na českém trhu, a to ve IV. kvartálu roku 2018;

2. hlášení DIS-13 jednotlivých distributorů v takové podobě, kdy nebude možné určit nebo zjistit, kterého distributora se toto hlášení týká, a to za IV. kvartál roku 2018, a to ve formátu shodném s již dříve poskytnutou informací;

3. informace na základě hlášení DIS-13 -  jaký počet balení léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v České republice dodala společnost PHARMOS, a.s. ve IV. kvartálu roku 2018.

Poskytnuté informace

Ad 1) Žadateli nebyly informace poskytnuty, neboť  Ústav jimi nedisponuje, nemá povinnost jimi disponovat a jedná se o žádost o tvorbu nových informací.

Ad 2) Žadateli byl poskytnut souhrnný přehled hlášení dle pokynu Ústavu DIS-13 za IV.kvartál 2018 a to ve formátu shodném s dříve poskytnutou informací.

Ad 3) Žadateli nebyly informace poskytnuty, neboť jimi Ústav v relevantní formě nedisponuje a nemá ani povinnost jimi disponovat.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení