ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo naloženo s podnětem ke kontrole ve věci dovozu do České republiky a prodeje v České republice neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Bromo-Biliaron, Mercapton, Pyroscint a Renon a jaký byl výsledek provedené kontroly.  

Poskytnuté informace

V dané věci Ústav podnět řádně prošetřil a zjistil, že podnět neodůvodňuje zahájení správního řízení o přestupku, a tudíž byla usnesením věc odložena.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení