ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2013

Žádost o poskytnutí informací ke konopí pro léčebné použití:  

Jakými zákonnými kroky mají uchazeči o licenci pro pěstování konopí pro léčebné použití prokazovat předpoklady zajistit vypěstování konopí standardizovaným postupem vedoucím k definovanému obsahu účinných složek konopí a stálou kvalitou vypěstovaného konopí, když, jak výše uvedeno, do 1. 3. 2013 nebudou oprávnění konopí pěstovat, ani z vypěstovaného konopí získávat účinné látky?

Poskytnuté informace

Standardizované postupy pro správnou pěstitelskou praxi a správnou praxi při sběru výchozí látky rostlinného původu – Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin, vydané Výborem pro rostlinné léčivé přípravky (HMPC)při Evropské lékové agentuře (EMA) lze použít např. i pro konopí s obsahem THC do 0,3%. Toto tzv. technické konopí je možné pěstovat již v současnosti. Dále lze v souladu s těmito pokyny pěstovat ve vhodných prostorách standardizovaným způsobem i jiné zemědělské plodiny.

Podle ustanovení § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění zákona č. 70/2013 Sb. se kvalifikační předpoklady, zadávací dokumentace a technické podmínky včetně pravidel správné pěstitelské praxe pro udělení licence k pěstování konopí k léčebnému použití stanoví pro první kolo výběrového řízení.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení