ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „Dobrý den, mohla bych vás požádat o poskytnutí auditu, který zadala bývalá ředitelka SÚKL Kateřina Podrazilová?“  

Ústav žádosti vyhověl a sdělil žadateli odkaz na internetové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je znění auditu k dispozici: https://www.mzcr.cz/zadost-o-informace-ze-dne-23-ledna-2024/