ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informaci:

Ústav vždy postupoval v souladu s příslušnou legislativou platnou v daném období (především zákon č. 268/2014 Sb., zákon č. 89/2021 Sb. a zákon č. 375/2022 Sb.) a kompetencí mu svěřených v rámci problematiky zdravotnických prostředků pro oblast vigilance a dozoru nad trhem. Výše uvedená legislativa nestanovuje Ústavu žádné kompetence v oblasti odškodňování, nelze tak odpovědět, kdo a zda by odškodňoval pacienty, u kterých by došlo k újmě na zdraví.

Prostředek Metacill již není uváděn na trh, ani nemáme zjištěno, že by byl nadále používán při poskytování zdravotních služeb. Kompetence Ústavu tak v současné době spočívá především v šetření nahlášených podezření na nežádoucí příhody v souvislosti s prostředkem Metacrill.