ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli informace:

Ústav sděluje, že certifikáty vydává notifikovaná osoba, nikoliv Ústav. Ústav proto v tomto ohledu poskytuje informace, které má k dispozici, tj., že notifikovaná osoba ITC Zlín pro zdravotnický prostředek META<>CRILL vydala následující EC certifikáty č. 09 0169 QS/NB a č. 14 0124 QS/NB, jejichž platnost na sebe navazuje a pokrývají období od 26.3.2009 až 25.3.2019 s výjimkou období 27.7.2015 až 18.8.2017, kdy byl certifikát 14 0124 QS/NB pozastaven a kopii certifikátu, kterou má k dispozici. Ústav žadateli poskytl požadované dokumenty.