ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 9. 2021

Žadatel požádal o poskytnutí informací  ohledně "SARS-CoV-2 Antigen test kit" od výrobce Genrui Biotech Inc., ve znění:  1. „Je tento test určen výrobcem k testování osob bez symptomů onemocnění? ANO - test je k tomuto výrobcem určen NE - test není k tomuto výrobcem určen 2. P okud ano, je tento test výrobcem validovaný k tomuto účelu? ANO - test je k tomuto účelu výrobcem validovaný na počtu … (doplňte údaj) osob bez symptomů onemocnění, u kterých byla jinou detekční metodou potvrzena přítomnost kompletního infekce schopného viru NE - test není k tomuto účelu výrobcem validovaný  3. Jaké PCR testy byly schválené k použití pro toto screeningové testování  žáků, pokud škola nevyužila antigenní test? Uveďte celé názvy a výrobce testu. 4. Jsou tyto PCR testy určené výrobcem k testování osob bez symptomů onemocnění? ANO - všechny použité testy jsou k tomuto výrobcem určené ANO, ale jen některé a jsou to tyto … (doplňte údaje) NE - testy nejsou k tomuto výrobcem určeny 5. Pokud ano, jsou takto použité testy výrobcem validované k tomuto účelu? ANO - všechny testy jsou k tomuto účelu výrobcem validované na osobách bez symptomů onemocnění, u kterých byla jinou detekční metodou potvrzena přítomnost kompletního infekce schopného viru ANO, ale jen některé a jsou to tyto … (doplňte údaje) NE - testy nejsou k tomuto účelu výrobcem validované”    

Ústav žadateli poskytl následující informace:

K bodu 1. žádosti uvádíme, že je předmětný test určen výrobcem k testování bez ohledu na příznaky onemocnění.

K bodu 2. žádosti sdělujeme, že test je validovaný na použití u osob bez ohledu na přítomnost symptomů onemocnění. Počet testovaných osob je součástí dokumentace výrobce, která není povinnou součástí žádosti o notifikaci z pozice dovozce, která byla v daném případě podána. Test byl notifikován řádně podle zákona.

Informacemi požadovanými v bodech 3. – 5. žádosti Ústav nedisponuje