ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls79993/2020 Dále bylo požádáno o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.        

Žadateli byla poskytnuta následující rozhodnutí, a to rozhodnutí Ústavu evidované pod sp. zn. sukls79993/2020 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví evidované pod č. j. MZDR 57906/2020-3/OLZP. V poskytovaných rozhodnutích byla provedena anonymizace osobních údajů fyzických a podnikajících fyzických osob v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

K bodu 1. Ústav uvádí, že v případě výše uvedeného rozhodnutí Ústavu, které poskytuje, účastník řízení využil svého zákonného práva podat proti rozhodnutí odvolání k Ministerstvu zdravotnictví jako nadřízené instanci.

K bodu 2. Ústav uvádí, že nemá informaci o tom, že by poskytovaná rozhodnutí měla být předmětem soudního přezkumu.