ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2020

Žádost o poskytnutí  příbalového letáku v českém jazyce k výrobku Rapid test device Abbott (nasopharyngeal), a dále informace, zda  má schválení pro užití v rámci České republiky a  pro koho je test určen.  

Poskytnuté informace

Ad 1) Výrobek nese označení CE a výrobce vydal prohlášení o shodě, výrobek může být prodáván v České republice.

Ad 2) Test je určen pro kvalifikované zdravotnické pracovníky.

Ad 3) Jedná se o diagnostický zdravotnický prostředek in vitro (IVD) z kategorie IVD ostatní, který nepodléhá notifikační povinnosti dle § 33 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu Ústav nedisponuje návodem k použití v žádném jazyce.