ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace k prostředku kalcium citrát.  

Žadatel požaduje informaci, z jakého důvodu není kalcium citrát zařazen v seznamu léčiv /recept na to nemůže napsat lékař/ všude se uvádí, že ve formě citrátu je kalcium vstřebatelnější. Pokud je to doplněk stravy – jaká negativa jsou zaznamenána. Jaký je alternativní lék přípravku kalcium citrát, a kolik stojí a zda to může na recept napsat endokrynolog.

Poskytnuté informace

Vápník, jakožto nezbytný minerál, člověk přijímá ze spousty složek potravy a před započetím léčby je vždy vhodné pokusit se upravit denní příjem vápníku z potravin.

Obecně lze říci, že kalcium citrát, kalcium karbonát nebo kalcium laktát jsou různé formy vázaného vápníku. V závislosti na této vazbě se liší dostupnost vápníku z jednotlivých sloučenin. Například studie Wang 2014 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24772062) porovnávala podání kalcium karbonátu oproti citrátu a srovnávala hladiny vápníku po jednorázovém podání. Tato studie prokázala vyšší dostupnost vápníku po podání kalcium karbonátu.

Kalcium citrát je léčivá látka, která by mohla být obsažena v léčivém přípravku. Žádný takový přípravek ale není registrovaný na českém trhu. Pro léčbu snížené hladiny vápníku jsou registrované přípravky s kalcium karbonátem, případně s kalcium karbonátem a vitamínem D3, které jsou adekvátní alternativou ke kalcium citrátu. Některé přípravky jsou vázány na lékařský předpis, jiné jsou volně prodejné. Léčivé přípravky jsou koncipovány tak, aby mohla být nastavena ideální dávka v závislosti na individuálních potřebách konkrétního pacienta. Nicméně doporučení určitého léčivého přípravku je vždy na ošetřujícím lékaři, který zná zdravotní stav svého pacienta a je schopen přihlédnout ke všem okolnostem.

Problematika doplňků stravy nespadá pod pravomoci Ústavu, proto v jejich případě není možné ze strany Ústavu komentovat obsah léčivých látek a jejich možnou účinnost.

Přehled léčivých přípravků s obsahem kalcia v různých formách je k dispozici v databázi léčivých přípravků na webových stránkách Ústavu (po zadání anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny A12AA v položce „ATC skupina“).

V detailu konkrétního přípravku v záložce „Ceny a úhrady“ jsou k dispozici také informace o případné úhradě ze zdravotního pojištění, a tedy i o výši maximálního doplatku a současně, jsou-li stanovena, také indikační a preskripční omezení úhrady ze zdravotního pojištění. U přípravků, kde nebyla stanovena žádná úhrada ze zdravotního pojištění, není cena regulována.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení