Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, jaké je konkrétní složení očkovacích vakcín proti onemocnění COVID-19, včetně informace, zda některá z vakcín, u kterých probíhal nebo probíhá schvalovací proces [v USA, Velké Británii či na úrovni Evropské unie], v sobě obsahuje krevní složku [včetně krevních frakcí], a pokud ano, jakou, případně zda je vyrobena z lidské nebo zvířecí krve.  

Poskytnuté informace

V současné době je v EU schválena pouze jedna vakcína firmy Pfizer/BioNTech, s názvem Comirnaty.

Složení vakcíny Comirnaty obsahuje kromě léčivé látky, kterou je jednovláknová mediátorová RNA, následující pomocné látky:

ALC-0315 ((4‑hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexan‑6,1‑diyl)bis(2‑hexyldekanoát))

ALC‑0159 (2‑[(polyethylenglykol)‑2000]‑N,N‑ditetradecylacetamid)

Kolfosceryl-stearát (1,2‑distearoyl‑sn‑glycero‑3‑fosfocholin)

Cholesterol

Chlorid draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Chlorid sodný

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Sacharosa

Voda pro injekci

Žádná z výše uvedených pomocných látek není ani lidského, ani zvířecího původu.

Více informací k této vakcíně lze dohledat ve veřejně dostupných informacích o přípravku viz odkaz níže: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_cs.pdf