Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 4. 2015 (1)

Poskytnutí informací týkající se konkrétních služeb nabízených na internetu, ve kterých je nabízeno doručení léků na recept domů.  

Poskytnuté informace

Ústav je dle svěřených kompetencí dozorový orgán v oblasti zacházení s léčivými přípravky a toto Vaše podání tedy bylo současně přijato jako podnět a uvedené nabídky služeb prověříme.

V tuto chvíli se tedy k Vámi uvedeným dvěma konkrétním službám nelze vyjádřit, níže uvádíme obecné informace k zásilkovému výdeji léčivých přípravků.

Zásilkový výdej léčivých přípravků upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí právní předpis vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky, jejichž výdej není omezen nebo není vázán na lékařský předpis, tj. pouze volně prodejné léčivé přípravky.

Výdej léčivých přípravků jako takový je realizován pouze v lékárnách oprávněnými osobami – farmaceuty a farmaceutickými asistenty. Jediné alternativy výdeje léčivých přípravků „mimo lékárnu“ jsou prodejci vyhrazených léčiv (malá skupina volně prodejných léčivých přípravků) a zásilkový výdej volně prodejných léčivých přípravků, který ale může provádět pouze provozovatel tzv. kamenné lékárny.

V praxi se setkáváme s pokusy o obcházení zákona jak ze strany provozovatelů lékáren, tak ze strany subjektů, které nemají k zacházení s léčivými přípravky žádné oprávnění. Pokud osoba nezávislá na provozovateli lékárny nabízí jako službu donášku léků ať už za úplatu nebo i zdarma dopouští se neoprávněného zacházení s léčivy. V případě lékárny by se jednalo o porušení pravidel zásilkového výdeje.

Jedinou legální možností je občanská výpomoc, kterou zákon o léčivech umožňuje tím, že léčivý přípravek může být vydán i jiné osobě než které je předepsán.

Pokud by však někdo činnost vyzvedávání léčivých přípravků v lékárně pro jiné osoby vykonával nikoliv jednorázově, ale konal ji záměrně soustavně a ve větším rozsahu (za účelem zisku), šlo by o zacházení s léčivými přípravky, které mohou provádět jen osoby oprávněné k dané činnosti na základě zákona o léčivech.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení