ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Sculptra.  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

Dotazovaný zdravotnický prostředek byl dle Registru zdravotnických prostředků uveden na trh 13. 1. 2014. Dne 1. 4. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který pro zdravotnické prostředky, jež byly oznámeny dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, stanovoval přechodné období. Toto přechodné období pro daný zdravotnický prostředek skončilo dne 31. 3. 2016, po tomto datu by tedy neměl být daný zdravotnický dodáván či uváděn na trh České republiky. Používán mohl být dotčený zdravotnický prostředek i po tomto datu, ovšem za předpokladu dodržení tehdy účinné legislativy.