Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace o využití systému eRecept v poslední době (od roku 2016 až do dnes), např. počet vypsaných elektronických receptů po měsících, počet vypisujících lékařů, počet přijímajících lékáren a dále jaké náklady byly alokovány na systém eRecept, tedy seznam proběhlých výběrových řízení s částkami.  

Poskytnuté informace

Žadatel byl v souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na webové stránky https://www.epreskripce.cz/statistika-elektronicke-preskripce a úřední desku Ústavu https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-3-9-2018, kde jsou požadované informace zveřejněny.

Nad rámec zveřejněných informací byla žadateli poskytnuta informace, že v dubnu 2019 došlo k uzavření dodatku servisní smlouvy a navýšení limitu pro realizaci změnových a rozvojových požadavků s cílem zajistit rozvoj systému v souladu s připravovanými legislativními požadavky, které významně rozšiřují funkcionality systému eRecept. Navýšení bylo v hodnotě 1 028 500 Kč bez DPH, 1 244 485 Kč s DPH. V září 2019 došlo k uzavření dalšího dodatku k servisní smlouvě a navýšení limitu pro realizaci změnových a rozvojových požadavků, které byly významně rozšířeny v průběhu legislativního procesu k novele zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, kdy původní odhad pracnosti na realizaci požadavků, ke kterým je Ústav zmocněn, se jevil jako naprosto nedostatečný, v hodnotě 2 832 500 Kč bez DPH, 3 427 325 Kč s DPH. Na závěr bylo žadateli sděleno, že všechny smlouvy jsou veřejně dostupné v rámci registru smluv, kde si může tyto informace najít.