Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2015

Poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v roce 2014 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

Poskytnuté informace

Žadateli byl poskytnut soubor s kódy dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v roce 2014 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení