ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2024

Státní ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), konkrétně tohoto znění, cit: „1. Žádám o sdělení, na základě jakého zákona může SÚKL prověrku - audit jako celek zveřejnit dle zadání bývalé ředitelky pouze se souhlasem zpracovatele prověrky, který jej odmítl udělit. 2. Na základě kterého paragrafu? Zároveň Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. zveřejnil část, kterou zveřejnit lze, tedy anonymizovaná závěrečná doporučení z prověrky. 3. Žádám o poskytnutí informací prověrky v plném znění.“  

Ústav žádosti vyhověl a poskytl žadateli následující informace:

 

Ad 1 a 2

Ústav nezveřejnil celé znění auditu s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o okolnostech zadávání předmětného auditu naleznete zde:

https://www.sukl.cz/sukl/komentar-sukl-k-zaverecne-zprave-forenzniho-auditu-ktery-byl

 

Ad 3

Audit byl zveřejněn Ministerstvem zdravotnictví a je dostupný na jeho internetových stránkách pod následujícím odkazem:

https://www.mzcr.cz/zadost-o-informace-ze-dne-23-ledna-2024/