ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informace, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je autorem věty "Ústav ve svém stanovisku uvedl, že situace, kdy objem vialky po doplnění rozpouštědlem je vyšší než součin objemů 5 dávek, je standardním postupem u vícedávkových injekčních přípravků, kdy se vždy musí počítat s tzv. overfill, tedy „nadsazením“ z dokumentu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozhodnuti-c.-j.-MZDR63142-2020-3-OLZP-o-docasnem-povoleni-leciveho-pripravku.pdf a dále jaký význam má slovo SOUČIN v této větě.  

Poskytnuté informace

Autorem stanoviska Ústavu zmíněného v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 63142/2020-3/OLZP je MUDr. Tomáš Boráň, ředitel sekce registrací.

K části žádosti týkající se významu slova „součin“ použitého v textu rozhodnutí Ústav uvádí, že se jedná o zjevný překlep, kde z kontextu věty je zřejmé, že se jedná o součet, nikoliv součin pěti dávek (respektive součin 5 x 1 dávka), jelikož veličinu objem veličinou objem násobit nelze.