ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se zakázky VZSAKL01/2014.  

1) Zdali byla udělena smluvní pokuta dle Sankčního ujednání.

2) Pokud nebyla udělena smluvní pokuta, vysvětlete prosím proč udělena nebyla.

3) Jaká přesně je doba promlčení smluvní pokuty v tomto konkrétním případě.

Poskytnuté informace

Ad 1) Smluvní pokuta byla udělena dle ustanovení článku 7, odst. 3 smlouvy.

Ad 2) Otázka je bezpředmětná, pokuta byla udělena.

Ad 3) 28.2.2019.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení