ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 7. 2021

Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Ústav ve správních řízeních o správním deliktu dle ustanovení § 39q odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tedy ohledně porušení závazku předloženého podle § 15 odst. 6 písm. e) téhož zákona, včetně navazujících rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o odvolání či odporu proti takovým rozhodnutím či příkazům, a poskytnutí pravomocných rozhodnutí sp. zn. sukls38586/2017 a pravomocných příkazů sp. zn. sukls203476/2019 a sp. zn. sukls 21752/2020 a dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 42212/2017-3/FAR, případně poskytnutí dalších rozhodnutí a příkazů Ústavu či Ministerstva zdravotnictví vydaných až do dne podání této žádosti, pokud jimi Ústav disponuje.  

Žadateli bylo poskytnuto celkem 7 pravomocných rozhodnutí Ústavu sp. zn.:

1. sukls200920/2016

2. sukls312613/2020

3. sukls278746/2020

4. sukls21752/2020

5. sukls135604/2021

6. sukls203476/2019

7. sukls38586/2017

A dále bylo žadateli poskytnuto jedno navazující rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 42212/2017-3/FAR.

V případě rozhodnutí sp. zn. sukls312613/2020 byla provedena anonymizace osobních údajů v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.