Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2015

Poskytnutí informace zda byla Ústavu jakýmkoliv subjektem v roce 2012 či 2013 ohlášena nežádoucí příhoda či skutečnost nasvědčující důvodnému podezření o vzniku nežádoucí příhody zdravotnického prostředku – dříku DePuy, REF 1571-12-000, LOT R5SBPC000, SOLUTION SYSTEM, HIP STEM W/POROCOAT.  

Poskytnuté informace

 

Ústavu nebyla v roce 2012 ani 2013 hlášena nežádoucí příhoda ani jiná skutečnost nasvědčující důvodnému podezření o vzniku nežádoucí příhody zdravotnického prostředku – dříku DePuy, REF 1571-12-000, LOT R5SBPC000, SOLUTION SYSTEM, HIP STEM W/POROCOAT.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení