ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 6. 2012

Žádost o poskytnutí informace, jakému dodavateli (dodavatelům) byla veřejná zakázka s názvem "Tisk publikace pro Státní ústav pro kontrolu léčiv" zadána (název, sídlo a IČ), a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili.  

Poskytnuté informace

V části žádosti byl tazatel odkázán na zveřejněné informace, a to na webové stránky SÚKL, kde jsou zveřejněny veřejné zakázky: https://www.sukl.cz/sukl/verejne-zakazky. 

Veřejná zakázka 07/2012 Tisk publikace pro Státní ústav pro kontrolu léčiv byla zrušena, a to v souladu s ustanovením odstavce 2.10 zadávací dokumentace, ve kterém si zadavatel vyhradil právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení