Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda byla  v období od 1.1.2016 do data podání žádosti o informace nahlášena Ústavu jakákoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek jakéhokoliv léčivého přípravku z ATC skupiny C05CA03 a pokud  ano, o jaký nežádoucí účinek, popř. účinky, se jednalo.  

Poskytnuté informace

V uvedeném období Ústav obdržel na danou ATC skupinu 4 hlášení závažných/neočekávaných nežádoucích účinků. V prvním hlášení se jednalo o horečku, krev ve stolici, průjem, třesavku, zimnici, zánět tlustého střeva, ve 2. zvýšení hmotnosti, ve 3. otok nohy, plicní edém, ztížené dýchání a ve 4. o palpitaci.