ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 10. 2021

Žadatel požadoval poskytnutí níže uvedených informací: 1. počtu úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 2. počtu úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a 3. počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.  

Ústav poskytl následující informace:

  1. počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – ke 30. 9. 2021 v aktivním výkonu služby 390 státních zaměstnanců
  2. počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. – ke 30. 9. 2021 v aktivním výkonu dle zákoníku práce 144 úředníků
  3. počty zaměstnanců (podle NV č. 304/2014 Sb.) v jednotlivých platových třídách k 30. 9. 2021:

Platová třída (PT)

Počet zaměstnanců

9 PT

5 státních zaměstnanců

10 PT

32 státních zaměstnanců + 2 zaměstnanci v pracovním poměru (zástupy za mateřskou na služebním místě)

11 PT

11 státních zaměstnanců + 2 zaměstnanci v pracovním poměru (zástupy za mateřskou na služebním místě)

12 PT

63 státních zaměstnanců + 13 zaměstnanců v pracovním poměru (zástupy za mateřskou na služebním místě)

13 PT

220 státních zaměstnanců + 16 zaměstnanců v pracovním poměru (zástupy za mateřskou na služebním místě)

14 PT

58 státních zaměstnanců

15 PT

1 státní zaměstnanec