ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2021

Žádost o poskytnutí informací, proč aplikace na serveru https://pristupy.sukl.cz/ neumožňuje elektronickou identifikaci lékařům, lékárníkům a jednatelům poskytovatelů zdravotních služeb dle § 2 odst. 1 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci a proč aplikace na serveru https://lekar.erecept.sukl.cz/ , popřípadě https://lekarnik.erecept.sukl.cz/ neumožňuje elektronickou identifikaci lékařům, lékárníkům dle § 2 odst. 1 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.  

Poskytnuté informace

Žadatelem uváděné připomínky Ministerstva vnitra byly řádně vypořádány a výsledkem bylo zachování způsobu přístupu, který definuje § 81a odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Ustanovení § 2 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, je nutné vnímat jako obecné ustanovení, které může být modifikováno zvláštními právními předpisy. Jedná se o jeden ze základních principů práva, kdy obecná norma ustupuje normě zvláštní (lex specialis derogat legi generali). V důvodové zprávě k § 2 zákona o elektronické identifikaci je uvedeno potvrzení výše uvedeného, jelikož ta přímo říká, že se jedná o obecné pravidlo, které může být zcela vyloučeno zvláštním zákonem. Takovým zvláštním zákonem je pak právě zákon o léčivech, který v § 81a odst. 1 přímo stanoví odlišný postup identifikace prostřednictvím přístupových údajů a certifikátu poskytovatele zdravotních služeb. Na toto ustanovení dále navazuje vyhláška, která blíže popisuje proces vydávání přístupových údajů a certifikátů. Při přístupu k systému eRecept je tak nutné se řídit podle platných právních předpisů a ty v současné době žadatelem uváděný postup neumožňují.

V současné době je v Senátu ČR projednávána novelizace zákona o léčivech, která v budoucnu umožní přístup lékařů a lékárníků rovněž prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autorizaci, tj. prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace ve smyslu § 2 zákona o elektronické identifikaci.