ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se  uživatelského rozhraní aplikace eRecept pro pacienty.  

Žadatel požaduje informace o tom, zda při vypisování veřejné zakázky na systém eRecept byly kladeny požadavky na uživatelské rozhraní aplikace pro pacienty běžící na URL https://pacient.erecept.sukl.cz, a pokud ano, tak jaké. Především jde o požadavky na:

‐ přítomnost osob se specializací na UI/UX v realizačním týmu,

‐ respektování designového manuálu, pokud existuje,

‐ použitelnost na mobilních zařízeních,

‐ přítomnost prvků usnadňujících používání zrakově postiženým, což je vyžadováno zákonem.

Dále požaduje zadávací dokumentaci jak k výše zmíněnému portálu pro pacienty, tak k mobilní aplikaci eRecept.

Poskytnuté informace

Žadatel byl v souladu s ustanovením § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na webové stránky https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=69262, kde jsou požadované informace zveřejněny.