ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 7. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se tzv. hexavakcíny, konkrétně: 1) Do kdy nejpozději je možné naočkovat hexavakcínu, resp. o informaci, zda lze u dítěte, kterému bude 7 let v listopadu 2022 a doposud nebylo očkováno hexavakcínou, naočkovat hexavakcínu bez omezení? 2) Může být / je skutečnost, že u předků v přímé linii a u sourozence byla diagnostikována Crohnova nemoc, kontraindikací k očkování hexavakcínou? 3) O možných alternativách k hexavakcíně vhodných pro nezletilého, který v listopadu 2022 dovrší 7 let.  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

Ústav nejprve upřesnil, že pod pojmem „hexavakcína“ se může jednat o některou ze 4 registrovaných vakcín (Hexacima, Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis). V České republice je aktuálně používána vakcína Hexacima. Jedná se o očkování proti 6 nemocím: proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, poliomyelitidě nebo hemofilové infekci (způsobené Haemophilus influenzae B).

Hexacima: Bezpečnost vakcíny Hexacima u dětí starších 24 měsíců nebyla prověřena v klinických testech.

Hexyon: Bezpečnost vakcíny Hexyon u dětí starších 24 měsíců nebyla prověřena v klinických testech.

Infanrix Hexa: Bezpečnost a účinnost vakcíny Infanrix hexa u dětí starších 36 měsíců nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Vaxelis: Bezpečnost vakcíny Vaxelis u dětí starších 15 měsíců nebyla ověřena v klinických hodnoceních.

Dle aktuálně platného souhrnu údajů o přípravku žádné z registrovaných hexavakcín (Hexacima, Hexyon, Infanrix Hexa, Vaxelis) není Crohnova choroba nebo Crohnova choroba v anamnéze kontraindikací očkování.

Alternativou k hexavakcíně jsou očkovací látky určené pro jednotlivá onemocnění nebo jiné kombinované vakcíny proti uvedeným onemocněním. Seznam vakcín je uveden v databázi léčivých přípravků Ústavu, dostupné zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[atc_group]=J07. Ústav nemůže navrhovat alternativu pro konkrétního pacienta, o požadovaném očkování je potřeba porady s lékařem.