ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2021

Žádost o poskytnutí  informací týkající se ohlášení k provádění servisu společnosti I.T.A.-Intertact.  

Žadatel požaduje informace:

1) jaké společnosti byly účastníky řízení vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (,,SÚKL"), jehož předmětem bylo, mimo jiné, osvědčení o certifikaci společnosti I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO: 654 08 781 k provádění servisu a údržby zdravotnických prostředků společnosti Becton, Dickinson and Company, se sídlem 1 Becton Drive, Franklin Lakes, Mew Kersey, USA.

2) Zda probíhá nebo probíhalo u SÚKL jakékoliv řízení, jehož předmětem je nová žádost o registraci/osvědčení společnosti I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO: 654 08 781, k provádění servisu a údržby zdravotnických prostředků společnosti Becton, Dickinson and Company, případně řízení o obnovení či prodloužení registrace/osvědčení získaného jmenovanou společností, a pokud ano, pod jakou spisovou značkou je či bylo toto řízení u SÚKL vedeno.

Poskytnuté informace

Žadateli bylo sděleno,že ve veřejné části registru osoby a prostředků RZPRO je na stránce www.rzpro.cz k dohledání informace, že osoba I.T.A.-Intertact s.r.o. je evidovaná s registračním číslem 017849 s činností mj. osoba provádějící servis diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, s platností 01. 04. 2015 - 31. 03. 2021. U předmětné osoby je jako jeden z výrobců uvedena i společnost výrobce Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880, USA.

K druhému bodu žádosti byly žadateli poskytnuty požadované informace.