Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2015 (2)

Poskytnutí kopií kolaudačních rozhodnutí, užívacích titulů k lokalitě (výpisů z katastru nemovitostí, popř. smluv o nájmu), které předložili uchazeči o veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“ v rámci takzvaných kvalifikačních předpokladů pro plnění uvedené veřejné zakázky.  

Poskytnuté informace

Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení