ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informace,  jakého přestupku za nedodržení správné klinické praxe se dopustily společnosti CCR Czech a.s. a CCR Brno s.r.o. v roce 2018 a 2019, kterým byla Ústavem udělena pokuta ve výši 4 000 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč.  

Poskytnuté informace

Pokuta ve výši 4 000 000 Kč byla společnosti CCR Czech, a. s. (dříve CCBR Czech, a. s.) uložena v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za správní delikt uvedený v ustanovení § 103 odst. 5 písm. d) zákona o léčivech, čímž porušil ustanovení § 56 odst. 13 zákona o léčivech, když za správní delikt uvedený v ustanovení § 103 odst. 5 písm. d) zákona o léčivech bylo možné v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. d) zákona o léčivech uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč byla společnosti CCR Brno s.r.o. (původně CCBR Czech Brno, s.r.o.) uložena v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. d) zákona o léčivech, za správní delikt uvedený v ustanovení § 103 odst. 5 písm. d) zákona o léčivech, čímž porušil ustanovení § 56 odst. 13 zákona o léčivech.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení