ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2017

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls1121/2015 a sukls4853/2016.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta pravomocná rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sukls1121/2015 a sukls4853/2016 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení