ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 11. 2021

Žádost o sdělení důvodu ztotožnění osoby dle rodného čísla dle níže uvedených dvou záznamů o využívání údajů v registru obyvatel a dále sdělení informace, kým byl eRecept vydán a co bylo jeho obsahem.   1) Agenda XXX – eRecept, Subjekt (OVM) XXX - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Kód AIS XXX, Datum a čas XXX, Důvod/Účel Ztotožnění pacienta dle rodného čísla 2) Agenda XXX – eRecept, Subjekt (OVM) XXX - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Kód AIS XXX, Datum a čas XXX, Důvod/Účel Ztotožnění pacienta dle rodného čísla  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

V rámci systému eRecept vede Ústav kmen pacientů, který vychází primárně ze ztotožněných osob vedených v Registru obyvatel (ROB). V tomto kmeni jsou všechny ztotožněné osoby, aby mohly mimo jiné, pokud tuto možnost využijí, vyjádřit nesouhlas s nahlížením na lékový záznam pacienta, což je v souladu s legislativou zprovozněno od prosince 2019.

Na základě novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je Ústav povinen připravit elektronickou evidenci záznamů o očkování. Protože tato nová evidence bude pracovat i s rodnými čísly (ve zdravotnictví jde stále o běžně používaný identifikační údaj), bylo nutné doplnit do kmenu pacientů rodná čísla z centrální státní evidence, neboť systém eRecept dosud s rodnými čísly nepracoval. V souvislosti s přípravou evidence očkování, jejíž spuštění bude od 1. ledna 2022, a umožněním vyjádřit nesouhlas s nahlížením na záznamy o očkování, což bude spuštěno k 1. prosinci 2021, jsme v říjnu 2021 zahájili doplňování rodných čísel do evidence eReceptu z AIS EO prostřednictvím kompozitních služeb Správy základních registrů. Volání této služby probíhá i na tzv. vázané osoby vedené v AIS EO (viz popis služby E171 (https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/detailn%C3%AD_popisy_eGon_slu%C5%BEeb/E171_aiseoCtiAifo2.pdf ) a následně je pak zaznamenáno jako dotyk do ROB pro příslušnou osobu.

Proces doplňování rodných čísel probíhá již několik týdnů, abychom nezatížili systémy Ministerstva vnitra nad únosnou mez. Volání neprovádí žádný konkrétní pracovník, ale systém eRecept.

Toto je důvod ztotožnění, které je uvedeno v „Záznamu o využívání údajů v registru obyvatel“.