Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 4. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se počtu e-recptů:  

1) Kolik bylo od spuštění centrálního úložiště od lékařů přijato a lékárnami vydáno e-receptů hrazených s prostředků veřejného zdravotního pojištění přes systém datových úložišť odděleně po jednotlivých letech do současné doby.

2) Kolik bylo od spuštění centrálního úložiště od lékařů přijato a lékárnami vydáno e-receptů nehrazených s prostředků veřejného zdravotního pojištění přes systém datových úložišť odděleně po jednotlivých letech do současné doby.

 

Poskytnuté informace

Pro předepisování léčivých přídavků na e-recept platí stejná pravidla jako pro předepisování léčivých přípravků na papírový recept stanovená vyhláškou č. 54/5008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že na jednom receptu mohou být předepsány i dva druhy léčivých přípravků, z nichž tak jeden může být hrazený a druhý nehrazený. S ohledem na tuto skutečnost nelze statistické údaje vztahovat na e-recept jako takový, ale pouze na jednotlivé položky, tj. druhy léčivých přípravků předepsaných na e-receptu.

Níže zasíláme statistické údaje, které lze na základě Vašeho požadavku poskytnout.

Celkem předepsáno položek na e-receptu
2011      25906
2012      372276
2013      1153042
2014      1553598
2015 (do 28. 4.)                658381

Celkem vydáno položek hrazených ze zdravotního pojištění
2011      1702
2012      150943
2013      611035
2014      913805
2015 (do 28. 4.)                385661

Celkem vydáno položek nehrazených ze zdravotního pojištění
2011      251
2012      17664
2013      62644
2014      90497
2015 (do 28. 4.)                39671

 

 

Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení