Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2021

Žádost o poskytnutí informací týkající se správních řízení v souvislosti s  porušením zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů .  

Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací.

1. Seznam správních řízení (vč. spisové značky každého jednotlivého správního řízení) v souvislosti s porušením zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, kde bylo od 1. 1. 2020 doposud správní řízení zastaveno, a to včetně důvodu zastavení správního řízení.
2. Samostatné uvedení všech správních řízení (vč. spisové značky každého jednotlivého správního řízení), která se týkala porušení§ 82 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (nelegálních reexportů ze strany lékáren).
3. V případě, že se některá zastavená správní řízení týkala porušení zákona viz bod 2, pak u každého správního řízení, jsou-li tyto informace součástí spisu předmětného správního řízení, také uvedení názvu předmětných léčivých přípravků (vč. kódu SÚKL, počtu balení a celkové finanční hodnoty v cenách původce), se kterými bylo nakládáno v rozporu se zákonem.

Poskytnuté informace

Žadateli byly poskytnuty informace o pravomocně zastavených správních řízeních od 1. 1. 2020 a pravomocných správních řízeních (vč. zastavených) pro přestupek dle ustanovení § 103 odst.6 písm. g) zákona o léčivech od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti, dokument s informacemi o řízení sukls131242/2017 – seznam léčivých přípravků dodaných do zahraničí v rozporu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona o léčivech a dokument s informacemi o řízení sukls243839/2017 – seznam léčivých přípravků dodaných do zahraničí v rozporu s ustanovením § 82 odst. 4 zákona o léčivech.