ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.  

1) všechny návrhy systemizace nebo mimořádné systemizace odeslané Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2018.

2) které z výše uvedených systemizací byly schváleny?

3) které z výše uvedených systemizací nebyly schváleny?

4) všechny písemnosti, ze kterých schválení či neschválení výše uvedených systemizací vyplývá.

Poskytnuté informace

Ad 1) Na Ministerstvo zdravotnictví ČR byly v roce 2018 zaslány 3 návrhy systemizace.

pdf.png SM-zaslaná 01-2019-v procesu.pdf
pdf.png SM-zaslaná 05-2018-zamítnuta.pdf
pdf.png SM-zaslaná 06-2018-v procesu.pdf

Ad 2 + 3) Žádná z výše uvedených systemizací nebyla prozatím schválena. Návrh systemizace k 1.7.2018 byl zamítnut. Ostatní návrhy (k 1.8.2018 a 1.1.2019) jsou v režimu schvalování.

Ad 4) Vyhodnocení návrhů systemizace probíhá prostřednictvím Portálu Informačního systému o státní službě ISoSS.

Print screen zamítnutí v systému.png

Druhý a třetí návrh systemizace nebyl doposud vyhodnocen.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení