Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 5. 2021

Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu týkajících se reklamy na léčivý přípravek podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a to za období od 1. 7. 2020 do současnosti.  

Poskytnuté informace

Žadateli byla poskytnuta rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls150556/2020, sukls236000/2020, sukls164871/2020, sukls207627/2020, č. j. sukl205102/2017, sukls25563/2021 a sukls113194/2021 v plném znění a rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls207627/2016, č. j. sukl171353/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytuje.