ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2021

Žádost  o poskytnutí následujících informací, cit.: „Jaká je (jakou odhadujete) podhlášenost hlášení na podezření na nežádoucí účinky vakcín v posledních pěti letech? Jaká podezření na nežádoucí účinky vakcín byla od zahájení očkování v ČR hlášena? Prosím, uveďte kolik, jak závažná a k jakým vakcínám byla podezření hlášena.“  

Ústav poskytl následující informace:

K bodu 2. žádosti uvádíme, že Ústav průběžně zveřejňuje počty hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín proti Covid-19 od zahájení očkování v ČR. Naleznete je na webu Ústavu pod odkazem https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.

Poslední zveřejněná aktualizace je k datu 1.11.2021; do tohoto data bylo nahlášeno celkem 8 684 podezření na nežádoucí účinky společně pro všechny u nás používané vakcíny (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a COVID-19 Vaccine Janssen), z toho je 3 781 hlášení podezření na závažné nežádoucí účinky a 4 903 na nezávažné. Upozorňujeme (což je také vysvětleno u zveřejnění na webu Ústavu), že se jedná pouze o nahlášená podezření na nežádoucí účinky, nikoli o skutečně prokázané nežádoucí účinky. Hlášení všeho, co se stalo osobě po očkování, slouží ke společnému celoevropskému hodnocení, kdy na základě velkého počtu podobných nahlášených reakcí, porovnání výskytu dané reakce po očkování s výskytem v běžné populaci a dalších dostupných údajů je posuzováno, zda se skutečně může jednat o možný nežádoucí účinek dané vakcíny, nebo jen o náhodný výskyt určité potíže v době po očkování. Skutečně prokázané nežádoucí účinky jednotlivých vakcín (včetně frekvence jejich výskytu) naleznete v Příbalové informaci ke každé vakcíně. Texty Příbalových informací ke všem u nás registrovaným léčivým přípravkům naleznete rovněž na webu Ústavu v databázi léčiv (odkaz zde: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php), kdy po zadání názvu léčivého přípravku (např. Comirnaty) a pokynu „vyhledat“ zvolíte odkaz ve sloupci s nadpisem PIL.

Také upozorňujeme, že zdravotníci mají zákonnou povinnost hlásit jen podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky, proto standardně v naší databázi hlášení převažují závažné nežádoucí účinky. Díky velkému zájmu o bezpečnost vakcín proti Covid-19 však nyní dostáváme naopak většinu hlášení nezávažných.

Přehled nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti Covid-19, na který Vás odkazujeme, obsahuje též výpis jednotlivých kategorií reakcí i s počty přijatých hlášení a výpisem jednotlivých konkrétních hlášených reakcí, které spadají do dané kategorie.

K bodu 1. žádosti uvádíme, že tam požadované informace Ústav neposkytuje, neboť se jedná o dotaz na názor, který v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nemá Ústav povinnost poskytnout.