ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2021

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Kolik bylo od 1.10. 2021 v České republice Počet očkovaných osob proti viru Covid 19, je-li to možné tak i kolik je očkovaných a neočkovaných v jednotlivých věkových skupinách? Jaký je mezi očkovanými občany podíl použitých jednotlivých očkovacích látek? Kolik máte nahlášeno vedlejších účinků očkování a jaké vedlejší účinky jsou nejčastěji hlášeny, pokud možno také o jaké očkovací látky se jednalo? Máte nahlášeno nějaké úmrtí pacienta, kde je podezření, že šlo o následek očkování, pokud ano tak kolik, a pokud možno také jakou očkovací látku pacient před smrtí dostal? U kolika očkovaných byla zjištěna nákaza Covid 19 a u kolika neočkovaných byla zjištěna nákaza Covid 19? Kolik očkovaných bylo s nákazou Covid 19 hospitalizováno a kolik neočkovaných bylo s nákazou Covid 19 hospitalizováno? U kolika očkovaných osob nakažených Covid 19 byl těžký průběh nemoci- umístění na ARO nebo JIP a to samé u kolika neočkovaných? Kolik očkovaných osob zemřelo a jako příčina smrti je označen koronavirus a kolik neočkovaných osob zemřelo a jako příčina smrti je označen koronavirus? Jaká je celková úmrtnost ve vašem obvodu za měsíc říjen - bez ohledu na příčinu smrti- a jaká byla za měsíc říjen v letech 2017, 2018 a 2019“  

Ústav žadateli poskytl následující informace:

K bodu 1 a 2 žádosti uvádíme, že požadované informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, viz odkaz zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr.

K bodu 3 žádosti uvádíme, že požadovaná informace je k dispozici na internetových stránkách Ústavu, jedná se o přehled hlášení podezření na nežádoucí účinky (Ústav přijímá hlášení podezření na nežádoucí účinky, nikoliv přímo hlášení nežádoucích účinků): https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.

K bodu 4 žádosti uvádíme, že s odkazem na bod 3 žádosti výše, Ústav přijímá hlášení podezření na nežádoucí účinky, nikoliv přímo hlášení nežádoucích účinků.

Každé úmrtí nebo i jakýkoli jiný nežádoucí účinek (NÚ) je hlášen proto, že hlásící osoba má podezření, že se jedná o NÚ určitého léčivého přípravku. Podezření vzniká zpravidla na základě přiměřené časové souvislosti mezi podáním přípravku a nástupem potíží. To však ani zdaleka nemusí znamenat skutečnou kauzální souvislost. Smyslem systému hlášení podezření na NÚ spočívá v dalším hodnocení nahlášených případů. Zpravidla však není možné zjistit kauzální souvislost v jediném konkrétním případě. Proto jsou všechna hlášení odesílána do jednotné databáze EudraVigilance, kde na základě mnoha podobných případů a v souvislosti s dalšími informacemi je možné kauzalitu zjišťovat. Počet úmrtí po očkování všemi vakcínami proti covid-19 v ČR, které byly nahlášeny jako podezření na NÚ, najdete také na https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci.

K bodům 5 až 9 žádosti Ústav žadatele odkazuje na kompetentní správní orgán, neboť dotazy se vztahují k oblasti, ve které Ústav jako lékový úřad nemá kompetenci, a proto žadatelem položené dotazy nemůže zodpovědět.