ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 8. 2021

Žádost týkající se poskytnutí informací o vakcínách proti onemocnění covid-19 a úmrtí spojených s jejich aplikací. Konkrétně se žadatel domáhal informací o počtu úmrtí, u nichž bylo Ústavu hlášeno podezření na spojitost s aplikací vakcíny proti onemocnění covid-19 podle jednotlivých vakcín používaných v České republice.  

Ústav žadateli poskytl část požadovaných informací, konkrétně prostřednictvím odkazu na již zveřejněnou informaci ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, když jej odkázal na své webové stránky, kde pravidelně zveřejňuje přehled podezření na nežádoucí účinky po aplikaci vakcíny proti onemocnění covid-19, kdy v tomto přehledu je uvedena i kategorie „celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19“.

Odkaz: https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci