Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 5. 2021

Žádost o poskytnutí seznamu všech  povolených vakcín k očkování proti SARS-CoV-2 (Covid19) na území ČR k datu zpracování odpovědi s uvedením rozlišení typu vakcíny ("mRNA" vakcíny) a výrobce vakcíny a informace, jaké vakcíny zaručují, že po aplikaci se očkovaná osoba nemůže podílet na šíření nákazy (komunitním přenosu).  

Poskytnuté informace

Níže Ústav uvádí seznam všech vakcín proti onemocnění COVID-19, kterým dosud byla udělena podmínečná registrace Evropskou agenturou pro léčivé přípravky společně s uvedením výrobců těchto vakcín (výrobce zodpovědný za propouštění šarží a výrobce biologické léčivé látky). Seznam je aktuální ke dni 21. 5. 2021.

COMIRNATY – typ léčivého přípravku: imunologické/biotechnologické léčivé přípravky (mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid)), výrobci viz strana 17 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

VAXZEVRIA – typ léčivého přípravku: imunologické léčivé přípravky obsahující GMO/biotechnologické léčivé přípravky (vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní])), výrobci viz strana 13 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf

COVID-19 VACCINE MODERNA – typ léčivého přípravku: imunologické/biotechnologické léčivé přípravky (mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid)), výrobci viz strana 13 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_cs.pdf

COVID-19 VACCINE JANSSEN – typ léčivého přípravku: imunologické/biotechnologické léčivé přípravky (vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní]), výrobci viz strana 17 https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_cs.pdf

Z momentálně dostupných dat je patrné, že v případě osob vakcinovaných alespoň jednou dávkou (93 % účastníků studie) vakcíny ChAdOx1 nCoV-19 (Vaxzevira) BNT162b2 (Comirnaty) nejméně 21 dní před potvrzenou nákazou SARS-CoV-2, došlo k poklesu pravděpodobnosti přenosu viru v rámci domácnosti o 40-50 %1. Jedná se však zatím o předběžné výsledky, zveřejněné v tzv. preprintu (článek určen k publikování v recenzovaném časopise, ale zatím neprošel recenzním řízením).  Navíc byla u vakcinovaných osob alespoň jednou dávkou BNT162b2 (Comirnaty) při nákaze COVID-19 detekována prokazatelně nižší virová nálož než u neočkovaných osob2, což vede k nižšímu množství viru, kterým se mohou ostatní lidé nakazit.

Toto téma však zatím není detailně prozkoumáno, avšak nyní probíhají další studie, které se snaží tento údaj popsat.

V případě vakcín od společností COVID-19 VACCINE MODERNA a COVID-19 VACCINE JANSSEN taková data nejsou zatím dostupná. Všechny vakcíny byly podmínečně registrovány za primárním účelem ochrany proti onemocnění COVID-19 a vyhodnocení bezpečnosti vakcíny, další parametry stále probíhajících studií jsou postupně hodnoceny a zohledněny v Souhrnu údajů o přípravku.

  1. Harris et al. (Apr 28, 2021). Impact of Vaccination on Household Transmission of SARS-COV-2 in England. Pre-print downloaded Apr 29 from
  2. Levine-Tiefenbrun, M., Yelin, I., Katz, R. et al. Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine. Nat Med 27, 790–792 (2021)