ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se  počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

1. kolik nevyřízených žádostí o notifikaci evidoval Ústav ke dni 31. 12. 2018, a to strukturovaně žádosti podle § 31 a § 33.

2. Kolik žádostí o notifikaci Ústav vyřídil v období od 1. 7. do 31. 12. 2018, a to strukturovaně podle § 31 a § 33.

3. Kolik žádostí o notifikaci Ústav obdržel v období od 1. 7. do 31. 12. 2018, a to strukturovaně podle § 31 a § 33.

Poskytnuté informace

Ad 1) K 31. 12. 2018 Ústav evidoval celkem 120 nevyřízených žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 31 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“) a 5 061 nevyřízených žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 33 ZoZP.

Ad 2) V období od 1. 7. do 31. 12. 2018 Ústav vyřídil 2 028 žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 31 ZoZP a 39 321 žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 33 ZoZP.

Ad 3) Ústav v období od 1. 7. do 31. 12. 2018 obdržel celkem 241 žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 31 ZoZP a 4 508 žádostí o notifikaci zdravotnického prostředku dle § 33 ZoZP.


Zveřejnil: Tiskové a informační oddělení