Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 11. 2020

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí a posudků, které se týkají výrobků s obsahem látky polyaminopropyl biguanidin (polyhexanid), u kterých byla řešena otázka povahy (určení) výrobků.  

Poskytnuté informace

Žadateli bylo poskytnuto usnesení Ústavu sp. zn. sukls116590/2020, sp. zn. sukls219142/2017 a rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls353255/2017 v plném rozsahu, usnesení Ústavu sp. zn. sukls 219203/2017, sp. zn. sukls 219250/2017, sp. zn. sukls 219251/2017, sp. zn. sukls 219252/2017 s anonymizovanými údaji, které Ústav dle zákona o svobodném přístpu k informacím neposkytuje a stanoviska Ústavu sp. zn. sukls219142/2017, sp. zn. sukls219142/2017, sp. zn. sukls353255/2017, sp. zn. sukls219252/2017, sp. zn. sukls219250/2017, sp. zn. sukls45840/2008, sp. zn. sukls219251/2017 a sp. zn. sukls219203/2017 v plném rozsahu.
Stanovisko sp. zn. sukls159937/2013 nebylo žadateli poskytnuto na základě § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím a stanovisko č. j. sukl213444/2020, sp. zn. sukls57381/2020 na základě § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím.